Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl
 HISTORIA
    « powrót
Kronika OSP Zawady (1956- 1971)
W bieżącym roku upływa 15lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. Uroczystość ta przypada w momencie burzliwego rozwoju techniki i mechanizacji wsi polskiej, jak również wzrastających potrzeb społeczeństwa na artykuły żywnościowe. To ciągle wzrastające zapotrzebowanie społeczeństwa na płody rolne wymaga wydatnego wzrostu produkcji roślinno- zwierzęcej. Osiągnięcie wzrostu produkcji rolnej możliwe jest jedynie przy zastosowaniu do prac w rolnictwie mechanizacji jak również osiągnięć agro i zootechnicznych. Zapoczątkowana odnowa wsi przybierała w okresie od roku 1956 do wypadków grudniowych roku 1970 różne formy i modele często niezbyt sprzyjające rozwojowi naszego rolnictwa. Nierealizowanie uchwał V Zjazdu Naszej Partii w szeregu dziedzinach naszej gospodarki spowodowały konieczność dokonania zmian w składzie kierownictwa Partii i Rządu. Obecna polityka Naszej Partii i Rządu sprzyja szybkiemu przeobrażeniu się wsi polskiej. Wprowadzenie nowych form gospodarowania pozwala na wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej. Jednocześnie możemy podkreślić, że nasza wieś zajmuje I miejsce w skali Powiatu pod względem hodowli trzody chlewnej. Ciągły wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej wymaga od nas jako rolników, a jednocześnie członków Ochotniczej Straży Pożarnej dużego wysiłku na odcinku zabezpieczenia naszego dorobku przed groźbą pożaru. W związku z tym wymienionym okresie zmuszeni byliśmy do całkowitego udoskonalenia naszego sprzętu, jak również do dokonania zmian w metodach szkolenia członków naszej OSP, celem przygotowania się do ewentualnych akcji ratunkowych na naszym sprzęcie.
Pokrótce przedstawimy dorobek naszej OSP, który został zbudowany przy udziale druhów naszej jednostki, a przy pomocy finansowej mieszkańców wsi: Zawady, Mokre, Guzowatka, Dybów, Zwierzyniec jak również przy pomocy dotacji państwowych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Wołominie i Prezydium Gromackiej Rady Narodowej w Radzyminie. Z inicjatywy miejscowych działaczy w roku 1956 zostaje zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach. Data powołania do życia tej tak pożytecznej dla społeczeństwa organizacji przypada na dzień 25 marca 1956 roku.
Założycielami tej organizacji byli nieżyjący już Ob. Augustyniak Władysław, był sołtys naszej wsi, który swą władzę sprawował przez kilka kadencji kolejno, aż do chwili śmierci, oraz Ob. Kielak Stefan. W dniu 25marca 1956r. na zebraniu, które się odbyło wygrano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w następującym składzie osobowym:
Komendant- Ob. Kilak Stefan
Skarbnik- Ob. Banaszek Stanisław (funkcję tę pełnił od roku 1956 do grudnia 1970. Zwolnił się na własną prośbę z uwagi na podeszły wiek.
Sekretarz- Ob. Górecki Jan

Pracę powołanego do życia zarządu nie była łatwa, gdyż nie otrzymaliśmy żadnych dotacji na budowę strażnicy. Postanowiono działać mając do dyspozycji własny budżet, który został nagromadzony z organizacji zabaw tanecznych organizowanych w specyficznych warunkach, gdyż odbywały się w stodołach miejscowych rolników. Z pomocą wówczas pośpieszyli mieszkańcy wsi: Zawady, Mokre, Guzowatka, Dybów, Zwierzyniec udzielając nam pomocy finansowej.
W dniu 8 sierpnia 1956r. została zakupiona sikawka ręczna oraz 3 odcinki węża Cg z OSP w Roszczepie za sumę 500zł, gdyż był to już tylko złom.
Po dokonaniu remontu służyła nam jako jedyny sprzęt gaśniczy do momentu zakupienia motopompy M-800 tj. do grudnia 1958r.
W roku 1956 zalano fundament pod strażnicę, a w roku 1957 pobudowano i pokryto połowę remizy. W 1956 zakończono budowę strażnicy, której wartość wyniosła 123.000zł. Na budowę strażnicy otrzymaliśmy wówczas z dotacji Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Wołominie materiałów budowlanych na sumę 30.000zł pozostały koszt budowy w kwocie 93.000zł został pokryty z własnych funduszy. W roku 1965 zadrzewiono oraz ogrodzono siatką plac OSP łączna wartość tych prac wynosi 33.000zł.
W marcu 1966r. została zorganizowana drużyna młodzieżowa męska składająca się wówczas z 12 druhów. W międzyczasie zakupiono ubrania bojowe i wyjściowe dla OSP jak również z Powiatowej Komendy otrzymaliśmy węże Cg, Bg i hełmy ochronne.
Na zebraniu sprawozdawczym w styczniu 1969r. powstała inicjatywa rozbudowy rozbudowy strażnicy pożarnej. Rozbudowa strażnicy została wykonana czynami społecznymi, a przy poparciu finansowym: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie oraz przy pomocy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radzyminie. Dotacja Państwowa na rozbudowę strażnicy wynosiła 98.000zł, pozostały koszt 138.000zł wypracowaliśmy we własnym zakresie.
Chcemy podziękować:
mjr. Trzcińskiemu Czesławowi.
Ob. Szubierajskiemu zam. Pólko Fm. Radzymin, który zginą śmiercią tragiczną
Ob. Redlin Antoni zamieszkały w Kołakowie
Ob Redlin Edward zamieszkały w Kołakowie
Ob. Wilkowski Stefan zamieszkały w Radzyminie.
Rozbudowa strażnicy trwała na przestrzeni roku 1969/ 1970 do lipca 1971. Rozbudowując strażnicę, która wymagała wiele pracy wiele pracy druhowie naszej OSP podejmowali jednocześnie dodatkowe czyny tj. budowa drogi przez wieś o długości ok. 1km. Czyn wykonany przy budowie drogi oblicza się na 30.000zł Dzięki inicjatywie naszej organizacji została wykonana nawierzchnia żwirowa na drodze, która przed tym w miesiącach wiosennych i jesiennych niemożliwa była do przebycia nawet furgonetką konną.
Druhowie naszej organizacji przeprowadzają również szeroko zakrojoną akcję szkoleniowo- profilaktyczną dokonując każdego roku przeglądów przeciwpożarowych we wsiach: Zawady, Zwierzyniec i Emilianów.
O tym, że akcje te są należycie przeprowadzane świadczy fakt małej palności na naszym terenie. Jednostka naszej Straży w chwili obecnej składała się z następującego stanu osobowego:
6 członków Zarządu- prezesem którego był Ob. Jędrysiak Józef
40 członków oddziału bojowego- naczelnikiem, którego był Ob. Górecki Piotr.
12 druhów męskiej drużyny młodzieżowej.
Jednostka naszej straży w chwili obecnej posiada następujący sprzęt bojowy i wyjściowy:
Samochód pożarniczy Żuk, który otrzymaliśmy z PKSP z okazji 15lecia istnienia OSP
Motopompa M-800
Motopompa M-400
Wóz konny rekwizytowy
335m węża Bg
286m węża Cg
25 kompletów ubrań wyjściowych
10 kompletów ubrań bojowych
38 szt. czapek garnizowych
25 szt. hełmów ochronnych
Łączna wartość ww. sprzętu wynosi 216.649zł
W chwili obecnej dysponujemy dość poważnym majątkiem. Składamy podziękowania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie za otrzymane dotacje.
Składamy serdeczne podziękowania PGRN w Radzyminie a w szczególności Przewodniczącemu GRN Cyprianowi Michalskiemu jako gospodarzowi tego terenu za wszechstronną pomoc i radę.
Dzięki jego inicjatywie w dniu dzisiejszym jednostka nasza otrzymuje bardzo miły upominek w postaci sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo okolicznych wsi: Zawady, Guzowatka, Mokre, Łosie, Dybów, Zwierzyniec, Emilianów i Wolę Rasztowską. Z jego inicjatywy powstał w naszej wiosce Klub Rolnika w, którym w dość kulturalny sposób młodzież naszej wioski może wypoczywać po ciężkiej pracy dnia powszedniego. Dzięki jego staraniom w dniu wczorajszym na nowo zaświeciły się lampy oświetlenia ulicznego, które aczkolwiek były zainstalowane lecz na przestrzeni 19 lat nie były czynne.
Za to wszystko raz jeszcze składamy serdeczne podziękowania i prosimy o dalszą troskę nas naszą wieską.
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...