Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl
 HISTORIA
Kronika OSP Zawady (1956- 1971)
W bieżącym roku upływa 15lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. Uroczystość ta przypada w momencie burzliwego rozwoju techniki i mechanizacji wsi polskiej, jak również wzrastających potrzeb społeczeństwa na artykuły żywnościowe. To ciągle wzrastające zapotrzebowanie społeczeństwa na płody rolne wymaga wydatnego wzrostu produkcji roślinno- zwierzęcej. Osiągnięcie wzrostu produkcji rolnej możliwe jest jedynie przy zastosowaniu do prac w rolnictwie mechanizacji jak również osiągnięć agro i zootechnicznych. Zapoczątkowana odnowa wsi przybierała w okresie od roku 1956 do wypadków grudniowych roku 1970 różne formy i modele często niezbyt sprzyjające rozwojowi naszego rolnictwa. Nierealizowanie uchwał V Zjazdu Naszej Partii w szeregu dziedzinach naszej gospodarki spowodowały konieczność dokonania zmian w składzie kierownictwa Partii i Rządu. Obecna polityka Naszej Partii i Rządu sprzyja szybkiemu przeobrażeniu się wsi polskiej. Wprowadzenie nowych form gospodarowania pozwala na wzrost produkcji rolnej i zwierzęcej. Jednocześnie możemy podkreślić, że nasza wieś zajmuje I miejsce w skali Powiatu pod względem hodowli trzody chlewnej. Ciągły wzrost produkcji rolnej i... 
Kronika OSP Zawady (1956- 1997)
W ubiegłym roku uminęło 40 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. Uroczystość tą obchodzimy w dniu dzisiejszym tj. 21.08. 1997r.. gdyż wiązało się to z oddaniem do użytku nowej części budynku, który z różnych względów w ubiegłym roku nie został wybudowany.
Pokrótce przedstawimy dorobek naszej OSP, który został zbudowany przy udziale druhów naszej jednostki, a przy pomocy finansowej w pierwszym okresie działalności mieszkańców wsi: Zawady, Mokre, Guzowatka, Dybów, Zwierzyniec jak i również przy pomocy dotacji państwowych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Powiatowej Komendy Straży Pożarnych przy wydatnej pomocy Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Z inicjatywy miejscowych działaczy w roku 1956 zostaje zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach. Data powołania do życia tej tak pożytecznej dla społeczeństwa organizacji przypada na dzień 25 marca 1956 r. Założycielami tej organizacji byli Pan Władysław Augustyniak były sołtys naszej wioski i Pan Stefan Kielak. Na zebraniu w dniu 25marca 1956r. powołano Zarząd w składzie:
Prezes- Władysław Augustyniak
Komendant- Stefan... 
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...